středa 22. března 2017

Kurzy - Atlantského léčení


Atlantské léčení je schopnost získat přístup k vnitřní moudrosti a uzdravit se.
Toto léčení pomáhá k uzdravování těla, mysli, duše a ducha a působí nejen na fyzické tělo.
Barvy mají vliv i na naše nefyzická těla, a tak se dostanou tam, kam náš rozum nedosáhne.
Atlantské léčení je proces, kde se sejdou podobně naladění lidé, za účelem uzdravení a hlubokého léčení, tzn. uvolnění pravé podstaty fyzické či psychické nemoci (rakoviny, cysty, neplodnosti, vředů, alergie, deprese, úzkosti apod).

Při tomto procesu také dochází k rozvoji vědomí a intuice a přichází nám i vhledy, jakým způsobem máme podpořit své blízké, nebo jaký další krok ve svém životě máme udělat.


Dále jsou součástí kurzu:
- základy o čakrách, minerálech a barevných esencích - AURO-SOMA,čakrové esence (teorie + praxe).


- Harmonizace čaker a nákres aurogramu a čakrogramu. Kurz bude obsahovat spoustu informací.Délka kurzu je jednodenní i s praktickou ukázkou.

Tyto kurzy jsou vhodné jak pro laiky, tak pro absolventy
kurzů Reiki, Shambally, automatické kresby .
Pro moje žáky sleva!Kurzy budou probíhat ve Zlíně ve Studiu Anička, dle naší předchozí tel. domluvy.

Termíny kurzů:
24.5.2017
16.6.2017

Počet míst  je omezený – 5 účastníků na kurz. Proto neváhejte.

Cena kurzu:

1.500,- Kč (1.300,- Kč pro žáky)

Přeji pohodové dny a těším se na setkání s vámi.
Anička, Reiki mistr, terapeut.Anna Césarová
Sadová 6, Zlín 760 01

Mobil: 603 956 671

neděle 19. března 2017

Reflexní terapie plosek nohou

 

Dopřejte svému tělu léčivou masáž i příjemnou relaxaci v jednom. 


  Detoxikuje, uvolňuje napětí a odkrývá a odstraňuje zdravotní problémy.  

Reflexní terapie plosek nohou

Reflexní terapie plosek nohou je doplňkovou terapií využívající tlaku a masáží reflexních zón a ploch na nohou (lze ovšem aplikovat i na ruce). Reflexní zóny se však využívají i pro diagnostiku. Nohy (případně ruce) jsou považovány za zrcadlo těla a tlak na přesná místa – reflexní body – zakládá léčbu jim odpovídajících částí těla. Reflexologie je holistická – celostní a bere každého jako individuum, nikoli jako soubor fyzických symptomů. Léčba jednotlivých orgánů prostřednictvím reflexní léčby nohou spočívá v korigování celkové energetické nerovnováhy v organismu.
 Princip terapie
Základy reflexní terapie vycházejí ze známého poznatku, že na všech zakončeních lidského těla existují reflexní plošky, odpovídající příslušným orgánům nebo oblastem těla. Dalo by se tedy říci, že chodidlo vlastně představuje celé lidské tělo.

Aplikací kontrolovaného tlaku na přesně vymezená místa na nohou (příp. rukou, kde ale není terapie tak účinná) může terapeut identifikovat a léčit problémy kterékoli části těla či orgánu. Každý přesně definovaný reflexní bod je spojen s konkrétní částí těla prostřednictvím řady podélných a příčných zón. Podélné procházejí oběma nohama a rukama – to znamená, že existují místa náležející zónám přítomným v určitých částech těla, která spojují ramena a bok, nadloktí a stehno, loket a koleno, předloktí, lýtko a holeň, zápěstí a kotník, ruku a nohu. Tlak používaný při reflexní masáži není bolestivý, ale pacient může reagovat řadou pocitů. 


Terapeut používá bříška prstů a palce k aplikaci silného, nikoliv ale hrubého tlaku na reflexní zóny na nohou, aby stanovil zdravotní stav každé části těla. Každý orgán, žláza a další fyziologické části mají svůj protějšek v reflexním bodu, skrz který může terapeut objevit, zda vše funguje, tak jak má, a aplikovat přiměřený tlak, aby napravil problém. Léčba jednotlivých orgánů prostřednictvím reflexní léčby nohou spočívá v korigování celkové energetické nerovnováhy v organismu.

Reflexní léčba je založena na předpokladu, že tělo disponuje přirozenou formou energie, která, pokud volně proudí, pomáhá udržovat optimální zdraví a podporuje úlevu. Ve zdravém těle je tato energie dynamická, a pokud narazí v daný moment na nějakou individuální potřebu, uvádí sama sebe do rovnováhy. Bohužel, tento ideální stav rovnovážné a volně proudící energie může být lehce narušen dodáním jakéhokoli negativního podnětu psychického či fyzického charakteru, který vyvolá podráždění a vytvoří se nejrůznější symptomy nedostatku pohody. Mezi faktory, které mohou mít negativní vliv na proud energie, patří v nemalé míře moderní uspěchaný styl našeho života.  

Dle původem čínské teorie jsou reflexní zóny nervovými body spojenými se vzdálenými ográny. Tyto reflexní zóny jsou po celém těle, ale nejúčinnější jsou na chodidle, protože to je nejvíc zatěžováno (moderní pojetí říká také zanedbáváno) a odjakživa bylo místem přímého kontaktu se zemí. Zejména pokud člověk chodil bos, uplatňoval systematicky na nerovném terénu své reflexní zóny. Ovšem dnes se podmínky velice změnily. Povrch země už není nerovný, je pěkně srovnán, chodidla jsou chráněna botami, velice často zcela nevhodnými, a tak člověk ztratil i přenesený styk s „matičkou zemí“ a tudíž s přírodou.
Jak terapie probíhá

Terapie by měla vždy probíhat v dobře větrané světlé a prostorné místnosti, s přiměřenou teplotou. Pacient je pohodlně uložen na lehátko, pokud mu lépe vyhovuje poloha v polosedě, lze zvolit i tu. Pro zachování tepelného komfortu ošetřovaného se využívá přikrývek. Dolní končetiny jsou pohodlně podložené, měly by být uloženy tak, aby všechny jejich svaly byly uvolněné, jakékoli napětí svalů by mohlo negativně ovlivnit průběh masáže. Před vlastní reflexní masáží je možné ještě absolvovat koupel nohou. 

V průběhu zhruba hodinového léčebného sezení pracuje terapeut se všemi reflexními místy na obou chodidlech. Zdrží se však déle na reflexních místech, která jsou důležitá pro pacientovu léčbu. Postupně ošetřuje každé místo a k těm, která potřebují intenzivnější léčbu, se ještě před koncem sezení vrátí.

Během léčebného sezení terapeut pracuje na všech reflexních bodech nacházejících se na obou nohách. Obvykle začne na pravé noze. Více času potom stráví prací na každé zón souvisejících se zvláštními symptomy nebo na těch, kde citlivost ukazuje, že konkrétní část těla související s touto zónou nepracuje tak, jak by měla. Přitom se nechává vést reakcemi klienta. Na závěr sezení se potom může vrátit ke kterémukoli z problematických míst a znovu na nich pracovat uvolňovací masáží podporovanou pravidelným dýcháním.

Postup práce nejprve na pravé a potom na levé noze je většinou upřednostňován. Pro tuto posloupnost práce hovoří ten fakt, že začátek tlustého střeva, který je zrcadlen na pravé noze, je léčen dříve než jeho konec, který má své reflexní místo na levé noze. Taktéž to znamená, že srdce, které je zobrazeno pouze na levé noze, není léčeno dříve, než se léčba dostane do určité fáze a pacient se cítí pohodlně. Reflexní léčba začíná od hlavy a mozku směrem dolů. Tyto části jsou zobrazeny na palcích. Léčba potom postupuje směrem dolů k dalším oblastem, kdy terapeut postupuje přes všechna místa od palců až kotníkům. 
 
Účinky reflexní terapie

Reakce, které se objevují po reflexní terapii, jsou následkem celého komplexu ošetření a proto se vyznačují velkou pestrostí, záleží vždy na individualitě nemocného a na druhu jeho obtíží. Nejčastěji se vyskytují mezi druhým a třetím ošetřením. Většinou trvají několik hodin, maximálně 24 hodiny, jen zcela výjimečně několik dní. Pokud se reflexní masáže provádějí ve správném rozsahu a ve správné intenzitě, jsou všechny následné projevy známkou léčení. A to platí tehdy, když jsou reakce přechodně bolestivé, nepříjemné a překvapivé.

Mezi reakce, které se mohou objevit patří: pocit uvolněnosti, klidnější spánek (nebývá výjimkou, pokud pacient usne přímo v průběhu terapie), zlepšení fyzického a duševního stavu, zklidnění pokožky, ale zároveň její vyšší aktivita (jejím povrchem se totiž vylučují odpadní látky, mohou se přechodně objevit vřídky, v praxi to ovšem znamená, že pokožka a podkožní tkáň regenerují), pročišťování všech sliznic, krátkodobě se mohou vyskytnout i zvýšené teploty, což znamená mobilizaci sil organismu k boji proti dané nepohodě, zvýšení však bývá krátkodobé a nemělo by se uměle potlačovat. 
Četnost masáží
Četnost, dobu trvání, intenzitu a rozsah masáží nemůžeme v žádném případě u žádného klienta předem stanovit. Je to záležitost silně individuální. Vyhodnotit všechny možné vlivy je v podstatě nemožné. Není to dáno jen individualitou, ale také neustále se měnícím stavem klienta, nemluvě o neustálých změnách v  okolí.


Základním pravidlem tady musí být, že pokud má léčba kladný vliv, má terapie smysl. Obecně přijímaný názor je, že průměrný počet ošetření by neměl překročit dvě až tři masáže týdně a celkový počet pak zhruba deset masáží.
           

Kdy je reflexní léčba nevhodná?


Reflexní masáž je doplňkovou léčbou. V žádném případě jí nelze nahradit léčbu klasickou a zodpovědný terapeut to ani nikdy netvrdí. Tato terapie je nevhodná při horečnatých onemocněních, trombóze, zánětech žil, těžké osteoporóze a v případě rizikového těhotenství, rovněž není doporučována v průběhu prvního trimestru těhotenství. 


Účelem reflexní masáže je urychlit míru a objem tělesného vylučování, a proto může být na překážku předepsaným lékům. Je samozřejmé, že každý terapeut si musí být vědom faktu, že léčba může ovlivnit pacientovu reakci na léky, které jsou užívány při poruše činnosti štítné žlázy, při cukrovce, epilepsii a hypertenzi. Dávkování léků může být během reflexní terapie upraveno, v každém případě to však musí pacient prodiskutovat se svým ošetřujícím lékařem.


V případě, že užíváte léky, nebo současně docházíte i na jiný druh alternativní terapie, je nutné o tom terapeuta informovat.

čtvrtek 9. března 2017

DĚTSKÁ TERAPIE


Děti jsou našimi učiteli a neustále nám ukazují a přehrávají naše vlastní programy.  Jako houbičky nasávají  vše co cítí a to již od prenatálního věku. Dokonce ještě dříve než žena otěhotní, vybere si ji určitá dušička - a ne náhodně, naopak zcela určitě s nějakým cílem. Rodí se stále více avatarů a bylo by krásné, nechat je zde dělat jejich práci. K tomu ale potřebujeme mít svůj vnitřní klid a znát hodnotu svou, i svých potomků. Na našich dětech můžeme nejlépe vidět svůj vlastní obraz.Terapie je vedena formou hry a opět podle osobních potřeb. 
Je vhodná pro děti od 5 – 6 roku.

(video odkaz)

Přeji pohodové dny a těším se na setkání s vámi.

Anička – terapeutkaAnna Césarová
Sadová 6, Zlín 760 01

Mobil: 603 956 671

NABÍZENÉ SLUŽBY


úterý 7. března 2017

Kurzy 2017


Vzhledem k tomu, že mnozí z vás upřednostňují menší, či osobní setkání ráda vám vyjdu vstříc individuálním zasvěcením do Reiki 1,2 či mistrovského stupně, Shambally a budu se vám s radostí věnovat i při výuce Automatické kresby. 
Ohledně termínů zasvěcení či seminářů Automatické kresby 

mě volejte na volný termín pro Vaše zasvěcení či seminář na číslo 603 956 671.

Kurzy budou probíhat ve Zlíně ve Studiu Anička, dle naší předchozí tel.domluvy. 

Přeji pohodové dny a těším se na setkání s vámi.

Anička, Reiki mistr, terapeut.Ceny uvedených kurzů:

Reiki 1. stupeň ... 1.500,- Kč,
Reiki 2. stupeň ... 2.000,- Kč,
Reiki 3. stupeň ... 3.500,- Kč.

Shamballa 1. stupeň ... 1.000,- Kč,
Shamballa 2. stupeň ... 1.000,- Kč,
Shamballa 3. stupeň ... 1.000,- Kč,
Shamballa 4. stupeň 1024 ... 1.500,- Kč.

Automatická kresba ... 1.500,- Kč.


čtvrtek 2. března 2017

NOVINKA

Přijďte vyzkoušet

Atlantské  léčení  ve Studiu ANIČKA.

Nejen láska, ale i krystaly, vibrace barev, tóny a vůně uzdravují.

Světlo, barvy a krystaly -  jejich spojením vzniká Atlantské světlo.

Atlantské léčení je schopnost získat přístup k vnitřní moudrosti a uzdravit se.

Toto léčení pomáhá k uzdravování těla, mysli, duše a ducha a působí nejen na fyzické tělo.
Barvy mají vliv i na naše nefyzická těla, a tak se dostanou tam, kam náš rozum nedosáhne.
Atlantské léčení je proces, kde se sejdou podobně naladění lidé, za účelem uzdravení a hlubokého léčení, tzn. uvolnění pravé podstaty fyzické či psychické nemoci (rakoviny, cysty, neplodnosti, vředů, alergie, deprese, úzkosti apod).

Při tomto procesu také dochází k rozvoji vědomí a intuice a přichází nám i vhledy, jakým způsobem máme podpořit své blízké, nebo jaký další krok ve svém životě máme udělat.


Atlantské léčení užívá vysokofrekvenční energii, která z vyšších dimenzí vstupuje ve zhuštěné podobě do těla. Po léčení světlem je třeba se po pár dalších dnů uzemnit, cvičit, tančit, chodit do přírody a pomocí pohybu uvolnit emoce, které se po léčení světlem spouštějí, popohnat proudění energie v těle jakýmkoli způsobem. Je třeba si vyhradit čas, aby ukotvení vyšších energií mohlo proběhnout, ustát ten intenzivní proud a neutíkat z toho stavu, důvěřovat inteligenci svého těla a důvěřovat procesu léčení.
Atlantské léčení zahrnuje:
plán duše (krystaly, DNA),
jemnohmotné tělo (zvuk, barva)
fyzické tělo (pohyb, tanec, dotek).

Otevřít se emocím, které s nemocí souvisí (ženská složka), a pak uvolněnou energii nasměrovat konstruktivním směrem, ke zdraví a vědomému tvoření (mužská složka). Stát oběma nohama na zemi, dovolit si na chvíli se vychýlit, ale pak se zase vrátit do svého středu, do stavu harmonie.
Při léčení světlem se energeticky narovnáváme. Přestáváme být závislými na energii druhých a uvědomujeme si své napojení na JÁ JSEM.
Prvním krokem v léčení je uvědomit si funkci poškozeného orgánu v těle a psychickou příčinu nemoci. To pomáhá se propojit se s daným orgánem a s informacemi z nevědomí, díky kterým získáváme povědomí o tom, co neděláme v souladu se sebou a celkem – tyto informace nemusí být nikde popsané a chce to spíše otevřít své receptory v těle, které nám tuto informaci sdělí.

 Třetím krokem je vnést do procesu léčení lehkost a klid, nechtít všemu rozumět.
Čtvrtým krokem je stav, kdy vitální energie projde všemi centry až nahoru, do korunní čakry, do vibrace čisté lásky, která pak projde každou buňkou těla, a my se uzdravíme.V případě zájmu o toto léčení mi napište nebo zavolejte na níže uvedený kontakt:

Anna Césarová
Sadová 6, Zlín 760 01

Mobil: 603 956 671

Ohlasy na Atlantské léčení

Milá Aničko!

Mnohokrát ti děkuji za čas, který jsi mi věnovala. U tebe ve studiu jsem se cítila úžasně, stejné pocity ve mě přetrvávaly ještě několik dní po terapii a nyní, když mě cokoliv trápí nebo přepadají chmury, vzpomenu si na tebe a na to, co jsem u tebe zažívala.  Myšlenka na tebe a náš společně strávený čas pro mě znamenají harmonii, štěstí, lásku, klid a radost.  Velmi ti za to děkuji.

Zuzka